Kas drošības pēc upurējis brīvību, tas nepelna ne brīvību, ne drošību.