Kas dzīvo no cerības vien, tas riskē mirt bada nāvē.