Kas vairo bagātību, tas vairo arī rūpes.

+1
-30
-1