Kas vairo bagātību, tas vairo arī rūpes.

+1
-48
-1