Kas vairo bagātību, tas vairo arī rūpes.

+1
-35
-1