Tas, kurš apgalvo, ka nauda spēj visu, pats, iespējams, ir spējīgs uz visu naudas dēļ.