Cilvēkiem, kuri neuzklausa padomus, nav iespējams palīdzēt.