Katrā labiekārtotā valstī bagātība ir svēta lieta, bet demokrātiskā valstī tā ir vienīgais svētums.