Dzīve vienmēr ir bijusi vienmuļa, un visos laikos cilvēki ir cits citam apnikuši.