Laiks vienmēr attieksies ar cieņu un saglabās to, kas stiprs, bet pārvērtīs par pīšļiem to, kas vājš.