Gadījums: Dieva lietots pseidonīms, kad viņš nevēlas parakstīties ar savu vārdu.