Saprāts, pat ja to nicina un ignorē, galu galā uzvar, jo dzīvot bez tā ir neiespējami.