Asprātība - izeja naidīguma sajūtai, kura nerod cita veida izeju.