Katrā labiekārtotā valstī bagātība - svētums, bet demokrātiskā valstī - vienīgais svētums.