Tauta - dzīvnieks ar daudzām mēlēm un nedaudzām acīm.