Tikumisks cilvēks ir Anteja pretstats: savu spēku viņš negūst pieskaroties zemei, bet gan vēršot skatienu augšup, pretim tālam un, pēc pirmā uzmetiena, nesasniedzamam ideālam.