Dzīvei nav citas jēgas izņemot to, kādu pats cilvēks tajā ieliek atraisot savus spēkus, dzīvojot ražīgi.