Tas, kurš jūsu priekšā no jums baidīsies, jums aiz muguras jūs neieredzēs.