Rīkojies kā visi - un cilvēki par tevi labi atsauksies.