Ja tev nav ienaidnieku, tas nozīmē, ka laime no tevīm ir novērsusies.