Tas, kurš kritis grēkā - cilvēks, kas to nožēlo - svētais, kas ar to lielās - nelabais.