Mēs piedzimstam raudot, dzīvojam žēlojoties un nomirstam vīlušies.