Zelta laikmets nekad nav bijis tagadējais laikmets.