Likums nespēj cilvēkus padarīt brīvus, par brīviem cilvēkiem ir jātop pašiem.