Paši maigākie augi stiepjas augšup caur viscietāko zemi, klints plaisām. Tā arī labestība. Kāds gan kalts, kāds veseris, kāds tarāns spēj spēkā līdzināties ar labsirdīgu un patiesu cilvēku! Nekas nav spējīgs tam pretoties.