Nevis tradīcija, bet saprāts kalpo par katras autoritātes sākotni.