Nevis tradīcija, bet saprāts kalpo par katras autoritātes sākotni.

+1
+34
-1