Tāds ir patiesības spēks: jūs mēģiniet to apgāzt, bet paši uzbrukumi to dara cildenu un piešķir tai lielu nozīmību.