Apnicīgi cilvēki mums atņem vienatni un nesniedz sabiedrību.