Labestība - vienīgais ietērps, kas nekad nenonēsājas.