Bezbailība ir nepieciešams pamats, lai attīstītos citas cildenas īpašības. Kā gan iespējams bez vīrišķības meklēt patiesību vai rūpīgi sargāt mīlestību?