Klusēšanai nav beigu; runāšana ir tikai tās sākums.