Tumsonība - ļaunuma, skaudības, alkatības un visu citu zemisku un rupju netikumu, arī grēku, māte.