Tas, kas tiek saukts par pazemību, pēc savas būtības nav nekas cits kā izmisums.

+1
-15
-1