Dzīvība ir tur, kur mājo mīlestība, naids ved uz iznīcību.