Bezbailība ir nepieciešams priekšnoteikums, lai attīstītos citas cildenas īpašības. Vai bez vīrišķības ir iespējami patiesības meklējumi vai rūpīga mīlestības sargāšana?

+1
-39
-1