Sirdsapziņas jautājumos vairākuma likums nedarbojas.