Cilvēks un viņā rīcība ir dažādas lietas. Lai arī laba rīcība ir pelnījusi uzslavu, bet slikta nopēlumu, pats cilvēks, neatkarīgi kādu - labu vai sliktu - rīcību paveicis, vienmēr tikai ir pelnījis vai cieņu, vai līdzjūtību.