Cilvēks bez autoritātes nevar iztikt, un tomēr, autoritāte sev līdzi nes tikpat daudz maldu, cik patiesības.