Savstarpēja atkarība - vislabākais savstarpējo attiecību veids. Bez mīlestības tas nav iespējams.