Savstarpēja atkarība - vislabākais savstarpējo attiecību veids. Bez mīlestības tas nav iespējams.

+1
-102
-1