Man nav sirdsapziņas! Manu sirdsapziņu sauc Ādolfs Hitlers!