Augstākais un skaistākais, kas piemīt cilvēka dabai, ir mīlestība pret dzimto zemi, brīvības un neatkarības apziņa tās likumu aizsardzībā.

+1
-49
-1