Lūk, vislielākā kļūda: būt par sevi augstākās domās, nekā tas ir patiesībā, un vērtēt sevi zemāk, nekā tu esi pelnījis.