Neieredzu jebkuru revolūciju, jo tā iznīcina ne mazāk vērtību, cik rada.