Bieži saka, ka skaitļi valdot pār pasauli, bet vismaz viens ir neapstrīdams - skaitļi rāda, kā pasaule tiek pārvaldīta.