Altruisms nav tikai labums, kas sniegts citiem cilvēkiem. Egoistiskā aspektā tas kalpo arī par pilnvērtīgas laimes avotu.