Desmit baušļi ir tikai tāpēc tik lakoniski, skaidri un saprotami, ka tika uzrakstīti bez padomdevēju un ekspertu palīdzības.