Mēs vienaldzīgi pieņemam pelnītus komplimentus, bet ar pateicību uzklausām tos, kuriem, cik mums ir zināms, nav nekāda pamata.

+1
+70
-1