Fantāzija, kas zaudējusi saprātu, rada briesmoņus; savienojumā ar saprātu tā ir mākslas māte, mākslas brīnumu avots.

+1
-35
-1