Kas tās par bēdām, kuras nav aiznesis laiks? Kas tā par kaislību, kura spēj palikt nemainīga nevienlīdzīgā cīņā ar to?