Ja Dievs eksistē, tad ateisms viņam ir jāšķiet par mazāk aizvainojošu, nekā reliģija.