Ideālisms pieaug tieši proporcionāli attālumam no problēmas.