Slava tiek tikai tiem, kas nemitīgi pēc tās tiecas.